pondělí 10. září 2018

PRAHA - TRÓJA | zadání ZS 2018


ATSS, ATU  urbanistická studie lokalit
ATVZ    prostor nebo solitér
ATBS    dům
ATOS    vše co je potřeba
ATZBP  ATBS + ATOS

pondělí 12. února 2018

Mělník | periferie centra | zadání LS 2018


Cíl řešení a popis místa
Urbanisticko – architektonická studie na základě soutěže z roku 2014.

Náměstí Karla IV Mělník
Lokalita náměstí Karla IV. v Městské památkové zóně v bezprostřední blízkosti centra města, je jeho významným městotvorným prvkem a vstupní branou k dalším oblastem Mělníka. Jeho potenciál je velmi nedostatečně využit, jedná se o „Místo“ se zanedbanou údržbou a podřadnou periferní úrovní, které má však velký potenciál se stát gravitačním středem města, obnoveným „místem“.

Krajina
Mělník - Vstupní brána do zahrady Čech, cesty do Hamburku, Máchova kraje hradů Běsu a děsu - Bezdězu, Trosek, Kokořína, hradu Ralsko, hradů chránících cesty do Němec, těžiště v krajině české historie, válEk o rakouské dědictví …
Oblast skrytého bohatství | černého uhlí a uranu, vulkanických suků, Řípu a pískovcových skal.

Z oblasti Mělnicka pocházel Jan Palach nebo básník Viktor Dyk

ze sbírky Devátá vlna

Devátá vlna smete,
s čím osm hrálo si,
devátá vlna nese,
však živé nenosí,

devátá vlna zavře
mdlá ústa navěky.
A upíráš své oči
na moře bezděky.


ATSS, ATU urbanistická studie navazujících lokalit
ATVZ prostor nebo solitér
ATBS dům
ATOS vše co je potřeba
ATZBP ATBS + ATOS

úterý 17. října 2017

středa 28. června 2017

KOLÍN | BARIÉRA MĚSTA

ATBS | ATOS | ATSS | ATU | ATVZ | DS

Ateliérové práce jsou dostupné na https://issuu.com/atc7/

středa 15. února 2017

Kolín | bariéra města

ATBS | ATOS | ATSS | ATU | ATVZ | DS

Jednotné zadání ateliéru se bude zabývat humanizací průtahu města Kolína. Společná prezentace zadání Ústavů navrhování I+II+III. proběhně 13.2. od 14:00. 
Výběru studentů ATC bude 16.2. od 15:30. Na základě portfolií.


pátek 27. ledna 2017

pondělí 23. ledna 2017

Všetaty - Přívory | Brno


finální práce na https://issuu.com/atc7