pondělí 12. února 2018

Mělník | periferie centra | zadání LS 2018


Cíl řešení a popis místa
Urbanisticko – architektonická studie na základě soutěže z roku 2014.

Náměstí Karla IV Mělník
Lokalita náměstí Karla IV. v Městské památkové zóně v bezprostřední blízkosti centra města, je jeho významným městotvorným prvkem a vstupní branou k dalším oblastem Mělníka. Jeho potenciál je velmi nedostatečně využit, jedná se o „Místo“ se zanedbanou údržbou a podřadnou periferní úrovní, které má však velký potenciál se stát gravitačním středem města, obnoveným „místem“.

Krajina
Mělník - Vstupní brána do zahrady Čech, cesty do Hamburku, Máchova kraje hradů Běsu a děsu - Bezdězu, Trosek, Kokořína, hradu Ralsko, hradů chránících cesty do Němec, těžiště v krajině české historie, válEk o rakouské dědictví …
Oblast skrytého bohatství | černého uhlí a uranu, vulkanických suků, Řípu a pískovcových skal.

Z oblasti Mělnicka pocházel Jan Palach nebo básník Viktor Dyk

ze sbírky Devátá vlna

Devátá vlna smete,
s čím osm hrálo si,
devátá vlna nese,
však živé nenosí,

devátá vlna zavře
mdlá ústa navěky.
A upíráš své oči
na moře bezděky.


ATSS, ATU urbanistická studie navazujících lokalit
ATVZ prostor nebo solitér
ATBS dům
ATOS vše co je potřeba
ATZBP ATBS + ATOS

Žádné komentáře:

Okomentovat

Zde můžete napsat Váš komentář.