středa 19. září 2012

Prohlídky lokality areálu NTM aktualizace

Prohlídky areálu NTM se budou konat v termínech:

10.10. 2012 středa o 11.00 hod.

sraz účastníků je před vstupem do areálu - křížení ulic Hybernská a Opletalova

Oznámení o jmenování poroty do soutěže na Železniční muzeum NTM

Po projednání s generálním ředitelem NTM Karlem Ksandrem a se souhlasem oslovených expertů jmenuji pro vyhodnocení soutěžních návrhů tuto porotu:

Karel Ksandr (generální ředitel NTM)
Mgr. Michal Novotný (ředitel Železničního muzea NTM)
Ing. arch. Jan Aulík (FA ČVUT)
Doc. Ing. arch. Jakub Cígler (VŠUP)
Ing. arch. Miroslav Cikán (FA ČVUT)
Prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa (FA ČVUT)
Prof. Ing. arch. Pavel Gregor, Ph.D. (FA STU Bratislava)
Doc. Ing. arch. akad. arch. Petr Hájek (FA ČVUT)
Prof. Ing. arch. Ladislav Lábus (FA ČVUT)
Prof. Ing. arch. akad. arch. Emil Přikryl (AVU)

Prof. Ing. arch. akad. arch. Václav Girsa v.r.
vedoucí Ústavu památkové péče FA ČVUT
V Praze dne 12. září 2012 

středa 8. srpna 2012

Studentská architektonická soutěž Železniční muzeum v Praze

Dnes byla spuštěna stránka studentské architektonické soutěže

Studentská architektonická soutěž Železniční muzeum v Praze.

Všechny informace budou k dispozicici průběžně na těchto nových uvedených stránkách.
Viz podmínky soutěže, je možnost ke stáhnutí. Soutěž je možné dělat i jako ateliérové zadání v zimním semestru 2012/2013.