pondělí 21. září 2015

Zadání atelieru ZS 2015-2016


PRAHA - NOVÝ SMÍCHOV (D3A)

ATBS | ATOS | ATZBP | ATSS | ATU | ATVZ | DS


Jednotné zadání ateliéru se bude zabývat Smíchovem. Podkladem pro prácí ateliéru bude alternativní urbanistický návrh Smíchov od D3A - J. Zima, T. Prouza. Cílem práce bude konkretizovat urbanistické koncepce úprav Nového Smíchova obsahem a formou detailu, objektu, skupin, souborů, celku.

SMYSL NÁVRHU DOMU, FORMY
                                                TVARU JAKO
                                                                                REPREZENTACE VERTIKÁL HORIZONTÁLY,
                                   JE POCHOPIT OBSAH
                                                                                FORMY JAKO
                                                PROSTOR MĚSTA : (VEŘEJNÝ PROSTOR OBKLOPENÝ DOMY)
OBÝVANÝ V JEHO HORIZONTÁLE
                                                SPOLEČNOSTÍ : (VŠECH GENERACÍ A SKUPIN JEDNOTLIVCŮ)
VERTIKALIZUJÍCÍ HORIZONTÁLU
                                                                     VLASTNÍ KULTUROU,
                                                                                           DÁVAJÍCÍ VZPŘÍMENOSTI SMYSL.

                   (NE KAŽDÁ PŘÍMKA JE VIDĚT
                   KDYŽ PROPŮJČUJE VZNEŠENOST HORIZONTU)

PROCES (NÁVRHU)
VZDÁLENOSTI                                                                                       (mezi slovy)
OD MĚSTA K MÍSTU                                                                 (jak vzniká místo)
OD SPOLEČNOSTI K ČLOVĚKU                                (komunikace a sdílení)
OD NÁMĚSTÍ ke STOLU                                  (měřítko a orientace)


PŘÍJEM STUDENTA A ZÁPIS DO KOSU JE V KOMPETENCI VEDOUCÍHO ATELIERU. PORTFOLIO NA ÚVODNÍ SCHŮZKU JE PODMÍNKOU. Prezentace ATC proběhne: 29 | 9 | 2015 | MÍSTNOST 105 KOTĚRA | 14:00 | Výběr studentů proběhne po úvodní schůzce 29 | 9 | 2015 | místnost atelieru 748

Zadání je součástí připravovaného kongresu HABITAT III - Regional Meeting Europe, kterého se na FA ČVUT účastní Ateliér Kohout – Tichý, Ateliér Koucký, Ateliér Navrátil, Ateliér Redčenkov, Ateliér Stempel & Beneš, Ateliér Lábus

Prášily na Šumavě - meta Stubenbach


projekt Prášily na Šumavě je prezentován na samostatných stránkách.

http://stubenbach.cz/

pátek 6. února 2015

Zadání atelieru LS 2014-2015


Prášily na Šumavě - meta Stubenbach


Prášily po odsunu Němců ztratily nosnou kulturní tradici - generační opakovatelnost jako podmínku rozvoje hodnoty místa. Cílem projektu je znovupoznání místa, pochopení jeho podstaty, posílení čitelnosti jeho struktury v měřítku krajiny, urbanismu obce, prostranství, cest a domů - nastavujících nové kulturní viditelné i skryté vertikály, jako reprezentace kultury společenství jeho obyvatel. 

Nástrojem bude návrh ideálního obrazu místa a pokus jeho umístění do současného virtuálního ‘meta’ prostoru současnosti jako vize místa, výzvy k jeho naplnění a obnovené opakovatelnosti. Hledání obrazů významů a jejích obsahů. 

Ateliér naváže na připravovanou výstavu arch. Caminady v Prášilech.

Prezentace ATC proběhne: 10 | 2 | 2014 | DLE SPOLEČNÉ SCHŮZKY ÚSTAVU NAVRHOVÁNÍ I | MÍSTNOST 105 KOTĚRA | 14:00.


středa 14. ledna 2015


Prezentace ATC proběhne 15.1.2015 od 9:00 !


Prezentace DP a BP proběhnou ve stejný den za přítomnosti oponentů (DAM a IPR KVP) a to od 14:00 !