pondělí 28. ledna 2013

SCHŮZKA ATELIERU 11. A 14. 2. 2012 | ATELIÉROVÉ ZADÁNÍ ATC LS 2013

1. zadání : Město u řeky

Tema pokračuje a navazuje na již zpracované studie oblastí centrální části města se zapojením území u Hlavního nádraží, oblasti Masarykova nádraží a jeho bývalého depa a kterými prochází městská magistrála. Území má silný  potenciál dalšího rozvoje se zapojením již hotových urbanistických a dopravních východisek zpracovávané v atelieru.

Cílem zadání  je definice místa i jeho obrazu oblasti Těšnova a přilehlého území  a artikulace jeho vazeb a spojení jako součásti veřejného meziprostoru města v těsné blízkosti řeky. Ideový návrh má přinést vizi významu a definice funkce místa v prostorových vazbách dalších částí města, s kterými je v možné interakci a může je spoludefinovat a obohatit v komplexní humanizovaný celek města. Může iniciovat proces humanizace v širších vazbách centrální části Prahy a spoluvytvářet živý prostorový koncept města. 

2. zadání:  Místo v krajině.

Volné tema, definice významu místa, jeho obrazu v krajině, významové, hodnotové, a paměťové aspekty místa jako obrazu kultury a kulturnosti člověka a jeho interakce s prostředím.
PŘÍJEM STUDENTA A ZÁPIS DO KOSU JE V KOMPETENCI VEDOUCÍHO ATELIERU.  TIŠTĚNÉ PORTFOLIO  NA PREZENTACI  JE PODMÍNKOU. Celkový počet studentů 24.  Prezentace ATC s výběrem studentů  na základě portfolií proběhne: 11 | 2 | 14:00 |  a  
14 | 2 | 9:30  |  č.:  604 | 
Digitální podklady k zadání budou k dispozici na  schůzce atelieru. 

mail: buspeter@fa.cvut.cz  |  cikan@mca-atelier.com