pátek 6. září 2013

PŘIHLÁŠENÍ DO ATELIÉRU A TÉMATA ZADÁVANÝCH PRACÍ ATC 2013/2014

Jak vzniká místo? Kde ho lze nalézt a zesílit , kde je přirozené, vznikalo dlouho v čase, kde je možné je nově vytvořit. Budeme hledat a vytvářet místa ve velkém urbanizovaném celku nebo v prostoru vám známého prostředí. Nalezený prostor budeme dále zpřesňovat a případně simulovat čas a jeho postupné usazování místa člověkem a v prostoru orientovanými detaily.

Atelier je posledním atelierem na půdě ústavu pam. péče. (ZS 2013/2014).
Celkový počet uchazečů je 24.

Výběr studentů za základě tištěných portfolií bude proveden na první schůzce ateliéru dne :
16 | 09 | 2013 | 13:00 | v atelieru č. 604 a
19 | 09 | 2013 | 11:00 | v atelieru č. 604
Další digitální podklady k zadání budou k dispozici na úvodních schůzkách, prosíme doneste si vlastní USB nosiče. Zájemci o BP, DS a DP se zapíší na list a zadání konzultují individuálně na první schůzce atelieru.

04/09/13/MC