neděle 31. srpna 2014

Zadání atelieru ZS 2014-2015

Rozhraní Město a řeka - Holešovice Sever

Ukončení pouti po ose Severo-jižní magistrály v Holešovicích-sever. Holešovické nábřeží jako brána města nebo jeho konec ? Zahuštění nebo rozptýlení v krajině řeky?  Hledání relevantního rozhraní města a řeky.

Periferie centra - ne-místo
Periferie města - ne-město
Periferie krajiny- ne-krajina
Kultura veřejných prostor...

Řevnice
Řevnice  jako okraj mělkého středu města, jeho hodnoty, vertikály a horizontály, měkkost a tvrdost  jeho vystavěné struktury.

Návrh obytné struktury a veřejného prostranství ve vazbě na historické centrum. Hledání obrazů významů a jejích obsahů.


Prezentace ATC proběhne: 8 | 9 | 2014 | DLE SPOLEČNÉ SCHŮZKY ÚSTAVU NAVRHOVÁNÍ I | MÍSTNOST 105 KOTĚRA | 14:00.