pátek 28. února 2014

Pozvánka: Výstava atelieru MCA

21.03. –  20. 04. 2014
čtvrtek 20.3. od 18:00 hod. Vernisáž
Dům umění / Galerie současného umění, náměstí Přemysla Otakara II. 38, České Budějovice

MCA ATELIÉR Pavla Melková - Miroslav Cikán
STŮL U OKNA, NA STOLE KNIHA
Konečným cílem tvorby architektury není vystavění architektonického objektu, ale vytvoření místa pro bytí člověka. Toto bytí se naplňuje v jednotlivých situacích lidského života. Lze tedy říci, že architektura se ustavuje teprve v žitých situacích.

Situace stolu s knihou, stojícího u okna, obsahuje veškeré základní atributy architektury a současně reprezentuje jednu z elementárních lidských událostí. Stůl u okna znamená existenci domu. Kde je stůl s knihou, je i člověk. Okno činí součástí domu okolní svět. Kniha na stole může být hlavním úběžníkem časoprostorové situace. Je jejím nejmenším detailem, zároveň však dokáže obsahovat nejširší kontextuální celek. Architektura se v knize stává textem a obrazem. Kruh se uzavírá.

Výstavou prochází více vrstevnaté cyklické propojení skutečnosti, jejího prožívání a její interpretace. Na konci se stává předmětem interpretace i výstava sama, prostřednictvím Knihy, která je současně fyzicky přítomným jádrem výstavy.
zdroj: MCA ATELIÉR, Galerie současného umění České Budějovicepondělí 10. února 2014

Schůzka atelieru ATC

Schůzka atelieru proběhne dne 13.2. 2014 od 9:00 v atelieru 748.

Bubny, cesta jinam - představění záměru nového Památníku šoa v Praze

Zdroj obsahu přílohy: Památník Šoa Praha, o.p.s., Památník šoa Praha
Bubny, cesta jinam, dostupné online z http://pspbubny.cz/cz [ONLINE, cit. 10.2. 2014].


pátek 7. února 2014

Bytový dům na Těšnově Filip Zelený
Bytové domy na Těšnově - Matěj Vydra a Filip Zelený


Bytový dům na Těšnově - Matěj Vydra


Mikve v Mikulově - Jan Kožnar

MIKVE MIKULOV

Mikve. Doslova nahromadění vody, prapůvodně moří v protikladu k souši ve třetím dni stvoření. Specificky v židovském zákoně výraz mikwa pro vody rituálního ponoření tvila. Mikve jako symbol čistoty lidského těla a stvoření života. Kultická čistota jako reakce na Boží dokonalost a Zákon svatosti.

Rituál tvila naplňuje žena ponořením do mikve, před kterým provádí předepsanou hygienu, aby rutuálně čistá voda majim chajim v mikve mohla proniknout ke každé části jejího těla. Do lázně žena vchází nahá a poté, co se košer ponoří, správce lázně balanit odříká požehnání. Při vycházení z mikve žena od balanit dostává nové, čisté roucho.
Očišťění duše a těla skrze pralátky země. Půda, voda, vzduch, oheň.
(Le 11:44, Martin Buber, Stefan Rosenzweig).

Půda a voda. Analogie mikve k zemi jako k děloze, která dává vzniknout novému životu. Ale také mikve jako hrobka (sefardští židé mikve tesali to skal). Vetknutí do země. Nutnost sestoupit dolů, než je znovu možné vyjít na světlo.

Myšlenka lázní v Mikulově vychází mimo jiné z dostupnosti zdrojů přírodních sirných pramenů. Umístění záměru v proluce v bývalé židovské čtvrti naplňuje poslání tradiční židovské mikve se smyslem duchovního rituálu a do intimního dvora orientuje prostor auditoria pro společenské vyžití, které je podpořeno zapojením sousedního stávájícího domu (kavárna s čítárnou, atelier).
Prostorové schema jasně nastavuje komunikaci ulice s veřejně přístupnými prostory kavárny, auditoria a dvora a intimitu lázeňských prostor.
Směrová orientace úzké proluky dala vzniknout dvojímu typu skladebných prvků -
usměrňovače - nosné betonové, určují prostupnost a
zabraňovače - nenosné bariéry translucentního betonu obálky a vnitřních příček.