pondělí 3. února 2014

PŘIHLÁŠENÍ DO ATELIÉRU A TÉMATA ZADÁVANÝCH PRACÍ ATC 2013/2014 LS

OBLAST ZADÁNÍ:
Oblast Vltavská | Bubny | Holešovice - veřejný prostor ulice,
nábřeží, náměstí s muzeem či památníkem holocaustu

Na základě nastavené volné urbanistické struktury studie ATU
ze zimního semestru (oblasti Bubny - Holešovice) bude cílem
dále společně ověřit, upravit, navrhnout či zpřesnit veřejný
prostor ulice, nábřeží, náměstí, které budou tvořeny vámi
navrženými jednotlivými objekty nebo jejich skupinami či
bloky v ose od Vltavy k vlakovému nádraží a náměstí s muzeem
či památníkem holocaustu. Jedná se o individuální práci ve skupinách
s cílem společného obrazu místa. Prostor ve slupkách
|město | ulice | dům | v horizontále města a vertikálách jeho
významů a směřování.Žádné komentáře:

Okomentovat

Zde můžete napsat Váš komentář.