pondělí 30. ledna 2012

PŘIHLÁŠENÍ DO ATELIÉRU A TÉMATA ZADÁVANÝCH PRACÍ ATC LS 2012
Nejbližší schůzka atelieru proběhne 6. 2. 2012 v atelieru 604, od cca 15:00 hod. Zapisování do atelieru bude probíhat do 19. 3. 2012 dle kapacity míst. Bližší info viz plakát a plakát vo foyeri FA na nástěnce Magenta (od 1.2. 2012) a taky na webu FA ČVUT. Prosíme studenty aby s sebou přinesli portfolio svých prací.
Analýza míst, hledání souvislostí a ideového "mraku" , ukotvení prostor v organismu města , rozvoj cílové atmosféry místa v procesu návrhu.
OBLAST 1:
VINOHRADSKÁ |ATU|ATSS|ATVZ|ATV
Oblast kolejiště při vyústění Vinohradského tunelu na straně Hlavního nádražíHrubá hrana odvalu Vinohradského svahu, přetíná ulice Mánesova a Na Smetance. Místo kolejiště je hluboko pod úrovní svahu a jeho poloha umožňuje částečné překrytí a navázání komunikace rozdělených částí města. Místu chybí definice, která by určila rámec širšího městského prostoru, na který by bylo možné navazovat.
OBLAST 2: navazující na oblast 1.BĚLEHRADSKÁ - POD NUSELSKÝMI SCHODY |ATU|ATSS|ATVZ|ATV
Oblast kolejiště a jeho okolí při vyústění Vinohradského tunelu na straně Nuselského údolí.Vyústění Vinohradského tunelu do neurbanizované oblasti Nuslí a Vršovic pod Nuselskými schody vytváří "ne-místo", které je důsledkem absence definice širší oblasti města na této straně Vinohradskských svahů.
OBLAST 3: Kutná Hora PERIFERIE PŘED KOSTELEM |ATU|ATSS|ATVZ|ATV Rozrůstající se město Kutná Hora dosáhlo svoji periferií blízkosti hranice významného areálu kláštěra v Sedlci u Kutné Hory. Kontakt města je nejistý, bez definice prostoru před významným chrámem. Lokalitu je třeba prostorově stabilizovat, zklidnit, navrhnout úpravu náměstí v prostorových vazbách, prověřit možnosti zástavby v přístupové ose k areálu a zapojení bývalého pivovaru.
OBLAST 4: KAPLE V KRAJINĚ |ATVZ| Vyhledání místa pro kapli, návrh objektu včetně konstrukce, interieru a detailu parteru a úprav okolí. Cíl je vyhledat ve zvolené blízké krajině nebo prostoru, místo pro umístění kaple, prostor pro ztišení a kontemplaci. Případně výběr uměleckého díla a jeho umístění.

Žádné komentáře:

Okomentovat

Zde můžete napsat Váš komentář.